Najavljujemo 4. savjetovanje vatrogasaca u Rijeci - 20. 10 2023.

Najavljujemo 4. savjetovanje vatrogasaca u Rijeci - 20. 10 2023.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

U suradnji s Građevinskim fakultetom u Rijeci, Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke i Vatrogasnom zajednicom Grada Rijeke, Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, pod pokroviteljstvom Hrvatske vatrogasne zajednice i Sixth Sence projekta, dana 20. listopada 2023. godine, organizira savjetovanje vatrogasaca na temu "Sigurnost vatrogasaca u operativnom djelovanju".

                       
 

 

  

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije odgovorna je za stručno usavršavanje vatrogasaca na svim razinama njihovog stručnog znanja. Dugoročni razvoj i trajna zadaća Vatrogasne zajednice i njenih članica zacrtan je Strategijom stručnog usavršavanja vatrogasnih kadrova. Njome su određene smjernice razvoja te je utvrđen okvir aktivnosti usmjerenih na stručno usavršavanje vatrogasaca u svrhu razvoja njihovih kompetencija i poboljšanje sigurnosti vatrogasaca u operativnom djelovanju. 

 
Organizacijom seminara, stručnih skupova i savjetovanja na kojima sudjeluju vatrogasci iz gotovo svih županija ali i kolege vatrogasci iz susjednih zemalja, Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije je pokretač šireg nastojanja ka jačanju i razvoju vatrogastva u Republici Hrvatskoj. 
 
S ciljem stvaranja poticajnog okruženja za razvoj kulture znanja i sigurnosti u cjelini, u fokusu ovogodišnjih predavanja je sigurnost vatrogasaca u operativnom djelovanju. Autori radova ovogodišnjeg stručnog usavršavanja priznati su stručnjaci i sudionici brojnih međunarodnih seminara, radionica i kongresa. Osim Hrvatskih autora dolaze i eminentni autori radova iz Australije, Irske, Izraela, Srbije i Švedske. U svojim će radovima prezentirati suvremene trendove, ali i vizije budućeg razvoja vatrogastva te njihova iskustva u obuci i radu vatrogasnih postrojbi. 
 
Ovakve manifestacije tradicionalno okupljaju proizvođače i distributere vatrogasne opreme, predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, ali i ostale institucije koje se u poslovanju bave sigurnosti i zaštitom od požara. Upravo zato je savjetovanje izvrsna prigoda za razmjenu iskustava i dobrih praksi, za raspravu o trendovima razvoja vatrogastva, a istovremeno je jedan od generatora razvoja vatrogastva i poticatelj izvrsnosti u službi zaštite i spašavanja. 
 
Uvjereni smo da je svakom od nas, neovisno o stupnju obrazovanja ili poziciji na radnom mjestu, potrebno obnavljanje i nadogradnja znanja, usavršavanje u poslu ali i motivacija. Ovo savjetovanje pružit će Vam priliku da na jednom mjestu dobijete sve navedeno.
 
 

Mjesto u dvorani Građevinskog fakulteta u Rijeci              (ulica Radmile Matejčić 3) vas čeka!

Broj mjesta je ograničen!


 
 PRIJAVNICA 

 
 
 Rijeka 20.10.2023.
 
- Prijavnica za 4. savjetovanje vatrogasaca, Rijeka (Građevinski fakultet, ul. Radmile Matejčić 3), 5. 
  studeni 2021. 
- Rok za prijavu: 14. 10. 2023. / 24:00h
- Iznos kotizacije:
  a) za prijave prispjele do 14. 10. 2023. - kotizacija iznosi 70,00 Eura (PDV je uračunat)
  b) za prijave prispjele nakon 14. 10. 2023. - kotizacija iznosi 80,00 Eura (PDV je uračunat)
  c) svaki peti prijavljeni pripadnik postrojbe (djelatnik tvrtke) oslobođen je plaćanja kotizacije!
   d) U kotizaciju uključeno:sudjelovanje na savjetovanju, napitci u pauzi i ručak.
       Naknadu za sudjelovanje uplatiti na IBAN HR5324020061100417417.
       Poziv na broj: (00) broj sudionika- OIB uplatitelja
- Prijavu na stručni skup moguće je izvršiti na slijedeće načine:
  a) ispunjavanjem gornjeg e-obrasca (klik na PRIJAVNICA)
  b) dijeljenjem poveznice -  https://forms.gle/FiTfaZbBQkupySce7 
 
 

- Application form for the 4rd Firefighters Conference, Rijeka (location - Faculty of Civil Engineering,  Radmile Matejčić Street 3, (20. October 2023.)
- Deadline: 14. October 2023. / 12PM
Registration fee amount:
a) for applications received by 14. October 2023. - registration fee is 70 Eur (VAT included)
b) for applications received after 14. October 2023. - registration fee is 80 Eur (VAT included)
c) every fifth registered member of the same FB (Company employee) is exempt from paying the registration fee!
d) registration fee include: participation in the conference, drinks during break and lunch
The registration fee should be paid to the VATROGASNA ZAJEDNICA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Krešimirova 38, 51000 RIJEKA-CROATIA; IBAN HR5324020061100417417 ERSTE BANK D.D. - BIC ESBCHR22
 
Registration of participants can be done in the following ways:
a) by filling e-form
b) by clicking on the link -  https://forms.gle/FiTfaZbBQkupySce7 


 
 QR kod za prijavu
 
 
Nepredviđene okolnosti utjecale su na izmjene programa 4. savjetovanja vatrogasaca. Zbog ratnog stanja u Izraelu kolega Idan Braun je morao otkazati svoj dolazak, a zbog obiteljskih razloga svoj dolazak je otkazao i kolega John Chubb. Cijenimo vaše razumijevanje.  

Unforeseen circumstances affected changes in the program of the 4th Firefighters' Consultation. Unfortunately, due to the ongoing war in Israel, our colleague Idan Braun had to cancel his visit. In addition, due to family reasons, our colleague John Chubb has unfortunately canceled his visit. We appreciate your understanding.
 

Program savjetovanja/ Conference program:

Rijeka, 20. listopad 2023. / Rijeka, 20. November 2023.

 


Vrijeme/Time Naslov teme/Topic Izlagač/Speaker
 8:00   Registracija sudionika/Registration  
 9:00
 Otvaranje savjetovanja/ Symposium opening
 Uvodne riječi/ Opening remarks
 VZPGŽ/PGCFSA
 9:20 - 10:20   
SixthSense – Tehnologija u službi poboljšanja učinkovitosti i sigurnosti interventnih službi u opasnim okruženjima

Miloš Kostić – Srbija/Serbia
Jezik/Language: Srpski/Serbian
Simultani prijevod: ENG Simultaneous translation: ENG
 10:20 - 11:20
Požari Litij.ionskih baterija
Roy Hedin - Švedska/Sweden
Jezik/Language: Engleski/English
Simultani Prijevod: HR
Simultaneous translation: HR
 
11:20    PAUZA ZA KAVU / COFFE BRAKE
11:40 - 12:40
Utjecaj geometrije cestovnog tunela  na mogućnost interveniranja i strategiju
Shan Raffel – Australija/Australia
Jezik/Language: Engleski/English
Simultani prijevod: HR 
Simultaneous translation: HR
 12:40 - 13:40
RUČAK ZA SVE SUDIONIKE / LUNCH FOR ALL PARTICIPANTS
  
13:40 - 14:40
Rad u opasnim uvjetima - zdravstvene posljedice
Melany Ćurić – Hrvatska/Croatia
Jezik/Language: Hrvatski/Croatian
Simultani prijevod: ENG 
Simultaneous translation: ENG

 14:40
PAUZA

 15:00 - 16:00
Rad u pogibeljnoj zoni

Shan Raffel – Australija/Australia
Jezik/Language: Engleski/English
Simultani prijevod: HR Simultaneous translation: HR
 16:00 - 17:00
Operacije gašenja visokih i složenih objekata
Dario Gauš – Hrvatska/Croatia
Jezik/Language: Hrvatski/Croatian
Simultani prijevod: ENG 
Simultaneous translation: ENG

17:00                                  ZAVRŠNE RIJEČI I ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA/CLOSING REMARKS

Program savjetovanja (doc)
 
 
Sažeci radova / Abstracts
 

 
 
  
 
            Melany Ćurić - Hrvatska
 
Tema: Rad u opasnim uvjetima - zdravstvene posljedice  
Topic: Working in dangerous conditions - health consequences 
 

Sažetak: Tema je prikazati koje su kratkoročne i dugoročne posljedice za zdravlje organizma uslijed dugotrajnog izlaganja produktima izgaranja. Jedan od ciljeva je naglasiti kako prepoznati akutna životno ugrožavajuća stanja i kako pružiti adekvatnu prvu pomoć unesrećenoj osobi. Drugi cilj je kako prepoznati dugoročne posljedice, koje su bolesti karakteristične za dugotrajno izlaganje produktima izgaranja te koje su najbitnije stavke zaštite samog organizma.
 
Kratki životopis: Melany Ćurić, dr.med. diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2016. godine. Nakon pripravničkog staža radi kao liječnik u T1 Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. Od 2019. godine zaposlena u Zavodu za pulmologiju KBC Rijeka kao specijalizant pulmologije. Radi i kao naslovni asistent pri Katedru za internu medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci. Od 1999. godine članica DVD-a Kraljevica.
 

 
 
                     Shan Raffel - Australija
 
Tema: Utjecaj geometrije cestovnog tunela  na mogućnost interveniranja i strategiju
Topic: Road Tunnel Geometry and the Influence on Response Capability and Strategies
 

Sažetak: Vatrogasna intervencija u tunelu predstavlja ekstremne izazove za vatrogasce i ostale hitne službe. Ključno je da vatrogasci budu svjesni kako će geometrija tunela, ventilacijski sustav i dostupnost sredstava za gašenje imati veliki utjecaj na najučinkovitiji pristup. Uspješan plan odgovora na izvanredni događaj u tunelu mora se temeljiti na intimnom poznavanju specifičnih snaga i slabosti štićene infrastrukture. Ova prezentacija pružit će pregled različitih strateških pristupa potrebnih za jednocjevne dvosmjerne i dvocijevne jednosmjerne tunele. Također će istaknuti potrebu za razmatranjem dostupnosti kritičnih značajki od sigurnosne važnosti za zaštitu od požara i sigurnost korisnika tunela.
 
 
Tema: Rad u pogibeljnoj zoni
Topic: Working in the Kill Zone
 
Sažetak:  Najopasnija situacija za vatrogasce rad u objektu ispunjenom dimom, bez vidljivog plamena. U ovoj prezentaciji raspravljat će se o ograničenjima hlađenja požarnih plinova i istaknuti potrebu za brzim napredovanjem do točke iz koje je moguće staviti požar pod kontrolu aplikacijom vode na goruće površine ili izoliranjem žarišta požara od zone djelovanja.
 
Kratki životopis: Shan Raffel radio je kao profesionlani vatrogasac u Australiji više od 38 godina. Njegova je karijera doživjela ozbiljni zaokret promijenila 1994. godine, nakon što su dvojica njegovih kolega poginula tijekom gašenja požara u onome što se smatralo "rutinskom intervencijom". Godine 1996. još su dvojica kolega ozbiljno ozlijeđena nakon što su zahvaćeni ekstremnim razvojem požar dok su bili u pretraživanju zadimljenog dijela hostela Backpackers. Ovi su ga događaji motivirali da sačini opsežno izvješće koje je rezultiralo međunarodnom studijom najbolje međunarodne prakse u svezi osposobljavanja iz ponašanja u požaru u zatvorenom prostoru (CFBT – Compartment Fire Behaviour Training) 1997. godine u vodećim vatrogasnim organizacijama. Dobivene ključne informacije dovele su do razvoja prvog nacionalno priznatog CFBT programa obuke u Australiji 1998. godine. Nastavio je pomagati brojnim vatrogasnim službama u svijetu u razvoju njihovih objekata za obuku, instruktora i nastavnih materijala. Godine 2009. dobio je "Churchill Fellowship” - stipendiju” za istraživanje "Pripreme planiranja i odgovora na izvanredne situacije u tunelima” što je dovelo do intenzivnog proučavanja u razdoblju od 10 tjedana u SAD-u (FDNY), Kanadi, Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, Danskoj, Norveškoj i Švicarskoj. Njegovo veliko iskustvo obučavanja obuhvaća 27 zemalja, a njegov međunarodni CFBT instruktorski program dobio je međunarodnu akreditaciju kroz proces priznavanja Institucije vatrogasnih inženjera 2018. (Institution of Fire Engineers ) https://www.ife.org.uk/Training-Development-Directory/142643 Otkako je napustio vatrogasnu službu s punim radnim vremenom, usmjerio se na savjetovanje u području vatrogasnog inženjerstva i razvoj vatrogasnih instruktora kroz svoje međunarodne tečajeve. www.linkedin.com/in/shanraffel
 

 
 
             Roy Hedin - Švedska
 
 
Tema: Požari litij-ionskih baterija
Topic: Lithium-ion Batteries Fires
 
 
Sažetak: Litij-ionske baterije za pohranu električne energije u građevinskim objektima zadaju sve više brige vatrogascima. Požar litij-ionskih baterija zahtjevni su te predstavljaju izazov za vatrogasnu službu. Autor će istražiti probleme vezane uz požar litij-ionskih baterija kao i znanstveni pogled na ono što sredstva za gašenje mogu postići i istaknuti njihova ograničenja. Autor će također dati pregled minimalne zahtjeve kojima bi trebale udovoljiti građevine u kojima su planirani baterijski sustavi za pohranu električne energije te aktivnih i pasivnih sustava sa učinkovito svođenje rizika na minimum.
  
Kratki životopis: Diplomirani inženjer zaštite od požara sa specijalizacijom za požare u tunelima. Vatrogasac i zapovjednik u norveškim i švedskim vatrogasnim službama. Instruktor iz područja ponašanja požara na Nacionalnom vatrogasnom fakultetu u Švedskoj 2002-2011, (vodeći instruktor CFBT-a od 2005). Vodio je međunarodne tečajeve za instruktore CFBT-a u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Norveškoj i na Islandu kao i nekoliko međunarodnih tečajeva sa sudionicima iz cijelog svijeta. Odgovoran za edukaciju vatrogasaca i HAZMAT švedske Obalne straže za vrijeme obnašanja dužnosti u Sandö-u (2002.-2011.). Sudjelovao je u "projektu alternativnih metoda gašenja" koji se provodio u švedskoj Nacionalnoj vatrogasnoj akademiji. Cilj projekta bio je pronaći alternativne metode za gašenje koje bi se mogle koristiti kao dopuna, prije ili paralelno s upotrebom izolacijskih aparata, kako bi se smanjili rizici za vatrogasce te kako bi bili učinkovitiju i s ograničenim resursima. Roy je veći dio svoje profesionalne karijere proveo istražujući povijest ponašanja požara i njezino porijeklo kako bi shvatio ispravan kontekst suvremenog vatrogastva. Trenutno radi kao viši inženjer zaštite od požara u vodećoj europskoj konzultantskoj tvrtki gdje, između ostalog, radi kao stručnjak za požare Li-ion baterija. Posljednje 4 godine Roy je radio na projektiranju protupožarne zaštite baterijskih sustava za pohranu električne energije, kao i na projektiranju zaštite od požara i sigurnosti za prvu giga tvornicu litij-ionskih baterija u Norveškoj. Roy trenutno radi na svojoj drugoj giga tvornici litiji-ionskih baterija, zgradi dugoj 1 km. Roy je također angažiran od strane norveškog Laboratorija za istraživanje požara kao stručnjak u istraživačkom projektu na temu pohrane energije u zgradama na bazi Li-ionskih baterija.
 

 
 

Dario Gauš - Hrvatska
 
Tema: Operacije gašenja požara visokih i složenih objekata
Topic: Achieving water redundancy for Tall and Complex firefighting operations
 
 
Sažetak: Autor ovom temom naglašava potrebu za sustavnim pristupom postizanju i održavanju taktičkih protoka kod ovih zahtjevnih požara. Raspravljati o: * Ponašanju požaru u visokim i kompleksnim objektima * Taktikom zahtijevanim protocima * Suhom i mokrom hidrantskom vodu * Rješavanju grešaka u sustavu * Optimalnim konfiguracijama pumpi * Konfiguracijama cijevi i mlaznica * Postavljanju tlačne pruge * Praktičnim ograničenjima u gašenju požara.
 
Kratki životopis: 
Zamjenik zapovjednika JVP Grada Rijeke i predsjednik DVD-a „Klana". U profesionalnoj vatrogasnoj službi 29 godina. Magistar sigurnosti. Instruktor iz područja spašavanja iz dubina i visina i gašenja požara u zatvorenom prostoru. U Vatrogasnoj školi predaje Vatrogasnu taktiku, a na Veleučilištu studija sigurnosti – Zagreb obnaša dužnosti predstojnika Katedre za zaštitu od požara te kao viši predavač na specijalističkom studiju drži kolegij Vatrogasna operativa. Kao zagovaratelj cjeloživotnog usavršavanja, završio je niz obuka i usavršavanja u Hrvatskoj i inozemstvu te usvojena znanja prenosi na kolege vatrogasce. Inicijator i voditelj nekoliko projekata na nivou postrojbe i VZPGŽ. Organizator i voditelj niza domaćih i međunarodnih osposobljavanja za vatrogasce. Član je Međunarodne radionice vatrogasnih instruktora (International Fire Instructor’s Workshop – IFIW).rada inovativnog programa gašenja požara u visokim objektima.
 

 
 

Dr. Miloš Kostić - Srbija
 
Tema: SixthSense – Tehnologija u službi poboljšanja učinkovitosti i sigurnosti interventnih službi u opasnim okruženjima
Topic: SixthSense – Technology applied to improve the efficiency and safety of emergency services in dangerous environments
 
 
Sažetak: Tema ima za cilj predstaviti SIXTHSENSE, multidisciplinarno inovacijsko-istraživački projekt sa općim ciljem značajnog poboljšanja učinkovitosti i sigurnosti pripadnika žurnih službi u opasnim okruženjima optimizacijom koordinacije tima na licu mjesta i izvršavanja misije. Između procvata gospodarstva EU-a i klimatskih promjena, broj i posljedice katastrofa koje se događaju u nepristupačnim ruralnim područjima u stalnom su porastu. Angažman žurnih službi u ekstremnim uvjetima, poput borbe s požarima ili misija traženja i spašavanja na planinama, u samo nekoliko desetljeća prešlo je s iznimnih na redovite događaje. Budući da će se ovaj trend vjerojatno nastaviti, rizici za dobrobit angažiranih žurnih službi nastavljaju rasti. Kako bi se izbjegao gubitak života ili trajne posljedice na zdravlje pripadnika žurnih službi, važno je da se ključni fiziološki parametri raspoređenih operativaca prate na način koji daje pravovremene i djelotvorne informacije, bez ometanja njihove operativne sposobnosti. SIXTHSENSE je nosivi sustav za praćenje zdravlja sa taktilnim bio feedback sustavom zatvorene petlje, koji omogućuje pripadnicima žurnih službi da pri obavljanju svojih zadaća osjete svoje trenutno zdravstveno stanje. 
 
Kratki životopis: Dr. Miloš Kostić diplomirao je, magistrirao i doktorirao elektrotehniku na Sveučilištu u Beogradu, Srbija 2009., 2010. odnosno 2014. godine. Specijalizirao se za tehnologije neurorehabilitacije, dok je u fokusu njegova doktorata bila rehabilitacijska robotika. U srpnju 2014. pridružio se Zdravstvenom odjelu Tecnalia istraživanja i inovacija u Donostiji-San Sebastián (Španjolska). Tamo je radio kao vodeći istraživač na nekoliko uspješnih projekata u domeni neurorehabilitacijskih tehnologija i hibridnih robotskih-FES sustava. Ovdje se usredotočio na provedbu zajedničkog razvoja i rano uključivanje korisnika u razvoj medicinskih proizvoda,što je rezultiralo značajnim poboljšanjem u istraživanja i razvoja organizacije. 2017. prešao je u Tecnalia Srbija kao viši istraživačna projektima vezanim za razvoj i ispitivanje hibridnih kliničkih sustava temeljenih na električnoj stimulaciji. Koordinirao je napore na tri uspješne pripreme prijedloga za H2020 i voditelj je znanosti i tehnologije projekta SIXTHSENSE, također financiranog u okviru programa H2020. Njegov primarni istraživački interes je električna stimulacija, kvantitativna multimodalna procjena i poboljšanje ranog uključivanja korisnika u metodologiju razvoja.Oprez prilikom spaljivanja biljnog otpada!

 Oprez prilikom spaljivanja biljnog otpada!
Javna vatrogasna postrojba Opatija podsjeća građane ...

Glasilo

Glasilo
“Nazovi 193” strukovni list primorsko-goranskih vatrogasaca. ...

12. međunarodna utrka vatrogasaca u Malom Lošinju

12. međunarodna utrka vatrogasaca u Malom Lošinju
Mali Lošinj će 8. listopada 2022. biti u znaku vatrogasaca sportaša. Ne propustite ovaj događaj! ...

Novi provedbeni propisi Zakona o vatrogastvu

Novi provedbeni propisi Zakona o vatrogastvu
Informacijski sustav Hrvatske vatrogasne zajednice; Područje primjene i novi pravilnik NN 80/2021 - ...

Akcija "Za Hrvatsku bez pasa na lancu"

Akcija
Hrvatska vatrogasna zajednica podržava inicijativu za promjenom zakonske regulative koja će omogućiti psima dostojanstveniji život, kakav i zaslužuju ...

Novi natječaj i nova prilika za gradnju i/ili opremanje vatrogasnih domova

Novi natječaj i nova prilika za gradnju i/ili opremanje vatrogasnih domova
7.4.1 „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI T ...

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se